Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. Imieniny: Jana, Pawła

Eliminacje do Powiatowo-Gminnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô” w gminie Wejherowo zakończone

(2013-04-05 11:38:46)

Eliminacje do Powiatowo-Gminnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô” w gminie Wejherowo zakończone

W środę 3 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył się I etap Powiatowo-Gminnego Konkursu Czytelniczego „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – eliminacje do finału. Koordynatorem eliminacji w gminie Wejherowo był ks. kan. Stanisław Bach – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Gościcino.
Zgodnie z treścią regulaminu, do koordynatora konkursu wpłynęło 19 kart zgłosze-niowych we wszystkich kategoriach wiekowych. W eliminacjach wzięło udział osiemnaścioro uczestników: w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych – klasy IV-VI – siedmioro; w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych – klasy I-III – sześcioro; w kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – jedna osoba, a w kategorii przeznaczonej dla dorosłych – czworo uczestników.
W celu sprawnego przeprowadzenia eliminacji organizator konkursu – Janina Borchmann dyrektor biblioteki, w porozumieniu z ks. Stanisławem Bachem, przygotowała dla każdej kategorii wiekowej zestawy tekstów, które każdy z uczestników zaprezentował przed komisją konkursową. Najmłodsi uczestnicy eliminacji zmagali się z wybranymi Bajkami i Bajeczkami Alojzego Nagla. Natomiast gimnazjaliści mieli za zadanie zinterpretować wybrane felietony Aleksandra Labudy pochodzące ze zbioru Guczów Mack gôdô – rozdziału Kukuk. Uczestnicy kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przedstawić wybrane sylwetki Bogów i Duchów opublikowane w książce Aleksandra Labudy Bògòwie i d ëchë naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii). Wyzwaniem dla osób dorosłych była interpretacja wybranych tekstów autorstwa Romana Drzeżdżona opublikowanych w książce Romana Drzeżdżona i Tomasza Fopke Rómka&Tómka Kôrbiónka z felietónowi pòlëcë i na łamach „Pomeranii” w latach 2005-2012. Powołano komisję konkursową w następującym składzie: Maria Treder – przewodnicząca oraz członkowie Bogusława Labudda i Adam Hebel.
Eliminacje rozpoczęli uczestnicy z kategorii przeznaczonej dla uczniów ze szkół podstawowych. Komisja wysłuchała Igora Kaczochę z SSP w Górze (opiekun – Magdalena Płotka-Garstka); Marcela Pańkę z SSP w Gościcinie (opiekun – Katarzyna Eikmann); reprezentujących SSP w Bolszewie: Annę Myszke, Aleksandrę Marchewicz, Małgorzatę Roszmann (opiekun uczennic – Marek Czoska) oraz z SSP w Orlu Krzysztofa Melcera i Szymona Stolc (opiekunka uczniów – Jadwiga Sapieha). Po wysłuchaniu uczestników, komisja zakwalifikowała do finału Annę Myszke, która zajęła I miejsce i Krzysztofa Melcera, który zajął miejsce II. W dalszej części eliminacji przed komisją zaprezentowali się gimnazjaliści reprezentujący SG w Bolszewie, tj. Jagoda Mrósk, Magdalena Formella, Patrycja Bonk, Marta Laga, Izabela Szotrowska i Karolina Dampc (opiekunka uczennic – Henryka Albecka). Po wysłuchaniu interpretacji felietonów Aleksandra Labudy, komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu dogrywki mającej na celu wyłonienie zwyciężczyni eliminacji w tej kategorii wiekowej. W dogrywce udział wzięły Jagoda Mrósk i Patrycja Bonk, które zinterpretowały wybrany przez komisję felieton Patrona biblioteki. Po wysłuchaniu gimnazjalistek i krótkiej naradzie komisja postanowiła przyznać I miejsce Patrycji Bonk, a II Jagodzie Mrósk, tym samym kwalifikując te uczennice do finału konkursu.
W kategorii przeznaczonej dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych komisja konkursowa wysłuchała jedną uczestniczkę – Małgorzatę Lange, która zdobyła kwalifikacje do finału. Zwieńczeniem eliminacji było wysłuchanie uczestników startujących w kategorii dla dorosłych. Komisja wysłuchała autorskie interpretacje tekstów Romana Drzeżdżona w wykonaniu Lucyny Kosznik, Henryki Albeckiej, Marka Czoski i Józefa Formelli. Po długiej naradzie komisja postanowiła przyznać I miejsce Henryce Albeckiej, a II Lucynie Kosznik, kwalifikując obie Panie do finału konkursu.
Tytułem podsumowania, w imieniu członków komisji konkursowej, Maria Treder, podkreśliła, iż wszyscy uczestnicy eliminacji zasługują na uznanie, albowiem dzięki udziałowi w konkursie dają świadectwo przywiązania do języka kaszubskiego i szeroko rozumianej kultury kaszubskiej. Wpływ na werdykt komisji, przy ocenie poszczególnych prezentacji miały: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy, swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem. O wysokim poziomie eliminacji świadczy niezwykła trudność w wyborze zwycięzców i osób kwalifikujących się do finału konkursu.
Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe laureatom, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom wręczali Maria Treder, Bogusława Labudda, Adam Hebel i ks. Stanisław Bach. Natomiast na ręce przewodniczącej, członków komisji i koordynatora konkursu w gminie Wejherowo, pamiątkowe podziękowania i upominki książkowe złożyła Janina Borchmann. Sponsorem nagród był Urząd Gminy Wejherowo i osoby prywatne.

Oprac. J.B. i B.W.


Pulskaszub.cba.pl

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 71. Czas ładowania: 0.007385