Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. Imieniny: Jana, Pawła

„Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!”

(2013-01-28 16:45:54)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na wniosek Komisji Grantowej Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce podjął decyzję o przyznaniu Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie grantu na realizację projektu pod nazwą „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” zgłoszonego przez nas w II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Bolszewska książnica otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 5000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Całkowita wartość budżetu projektu wynosi 9185 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.
W projekcie uczestniczyć będzie 17-osobowa grupa, którą tworzą emeryci, renciści, osoby aktywne zawodowo zrzeszone w Kole Pasji Twórczych i Bałtyckim Stowarzyszeniu Marynistów „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka. Głównym celem projektu będą warsztaty informatyczne, których zadaniem będzie walka z wykluczeniem cyfrowym osób powyżej 50. roku życia. W ramach cyklu 7 szkoleń ich uczestnicy nauczą się posługiwać nowoczesnymi urządzeniami: komputerem, skanerem, kamerą internetową, drukarką.
Uczestnicy szkoleń nabędą również praktyczne umiejętności poruszania się po Internecie, wysyłania e-maili, zakładania kont na portalach społecznościowych – Facebook, nasza klasa; korzystania z komunikatorów – SKYPE, Gadu-Gadu; założenia kont na portalu YOUTUBE i Allegro.pl w celu dokonania kupna-sprzedaży; obsługi popularnych programów komputerowych – Windows, Microsoft Office: Word, PowerPoint.
W ramach projektu biblioteka zorganizuje plener malarski, którego wymiernym efektem będą obrazy składające się na cykl „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”. Dzięki temu mieszkańcy Gminy poznają zasłużone postacie: społeczników i filantropów, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju gminy. Opracowane zostaną ich biogramy, a poplenerowe obrazy ukażą się w specjalnie zaprojektowanej kolorowej wkładce dołączonej do „Naszej Gminy”. Należy podkreślić, iż obrazy zostaną zlicytowane podczas aukcji charytatywnej „O radość dziecka”.
Uczestnicy projektu zaprezentują również własną twórczość podczas wieczoru poetyckiego „Barwne życie słynnych poetek”. Utwory te zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Udział w konkursie poetyckim będzie skutkował opublikowaniem wierszy ma blogu bibliotecznym.
Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, której pomagać będą w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.
W warsztatach informatycznych będzie uczestniczyć 12 osób oraz 5 osób uczestniczące w plenerze malarskim, którego wymiernym efektem będą obrazy składające się na cykl „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”.
Poniżej prezentujemy dokładny harmonogram działań związany z projektem.

Harmonogram działań.
Czas trwania projektu: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Co się będzie działo? Kiedy?
Spotkanie organizacyjne uczestników projektu 30.01.2013 r., godz. 16.00
Warsztaty informatyczne z podziałem na grupy, cz. 1: Pakiet Office: Word, Power Point 13.02.2013 r., godz. 11.00
Warsztaty informatyczne, cz. 2: Zapoznanie się z Internetem i wyszukiwarką Google 27.02.2013 r., godz. 11.00
Plener malarski: malowanie portretów ludzi zasłużonych dla gm. Wejherowo 1-4.03.2013 r.
Warsztaty informatyczne cz. 3: Obsługa poczty elektronicznej, skanowanie zdjęć i dokumentów 6.03.2013 r., godzi 11.00
Warsztaty informatyczne cz. 4: Zakładanie konta na portalach: Nasza Klasa i Facebook i ich obsługa 27.03.2013 r., godz. 11.00
„Barwne życie słynnych poetek” – wieczór poetycki z udziałem widowni. Recytacja poezji - konkurs 20.03.2013 r., godz. 17.00
Warsztaty informatyczne, cz. 5: zakładanie komunikatora GG, jego obsługa i możliwości jego wykorzystania 3.04.2013 r., godz. 11.00
Warsztaty informatyczne, cz. 6: zakładanie SKYPE i prowadzenie rozmów. Zakupy przez internet, Allegro. 10.04.2013 r., godz. 11.00
Warsztaty informatyczne, cz. 7: zakładanie konta na YOUTUBE, wyszukiwanie i dodawanie własnych filmów 24.04.2013 r., godz. 11.00
Aukcja charytatywna „O radość dziecka”; inscenizacja, występ zespołu regionalnego 11.05.2013 r., godz. 11.00
Uroczyste zakończenie projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” 27.06.2013 r., godz. 17.00

Janina Borchmann – koordynator projektu
Współpraca: Agnieszka Szulc i Dorota Wicka

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 17. Czas ładowania: 0.09314