Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. Imieniny: Jana, Pawła

Sukcesy biblioteki w Bolszewie

(2013-01-13 07:22:32)

W październiku 2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie złożyła wniosek o dotację na realizację projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych, i spełnionych!” w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Kryteria według, których oceniano wniosek złożony przez bibliotekę to: adekwatność i spójność, korzyści dla społeczności, korzyści dla biblioteki, wykorzystanie nowych technologii, współpracę lokalną, komunikację. Do Konkursu wpłynęło 418 wniosków. Komisja zarekomendowała dofinansowanie 207 projektów.
Projekt złożony przez bibliotekę został oceniony pozytywnie. Bolszewska książnica otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 5000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Całkowita wartość budżetu projektu wynosi 9185 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od lutego do czerwca 2013 r.
W projekcie uczestniczyć będzie 17-osobowa gruba, którą tworzą emeryci, renciści, osoby aktywne zawodowo zrzeszone w Kole Pasji Twórczych i Bałtyckim Stowarzyszeniu Marynistów „Mare Nostrum”. Głównym celem projektu będą warsztaty informatyczne, których zadaniem będzie walka z wykluczeniem cyfrowym osób powyżej 50. roku życia. W ramach cyklu 7 szkoleń ich uczestnicy nauczą się posługiwać nowoczesnymi urządzeniami: komputerem, skanerem, kamerą internetową, drukarką. Uczestnicy szkoleń nabędą również praktyczne umiejętności poruszania się po Internecie, wysyłania e-maili, zakładania kont na portalach społecznościowych - facebook, nasza klasa; korzystania z komunikatorów - SKYPE, Gadu-Gadu; założenia kont na portalu YOU TUBE i Allegro.pl w celu dokonania kupna-sprzedaży; obsługi popularnych programów komputerowych – Windows, Microsoft Ofiice: Word, PowerPoint.
W ramach projektu biblioteka zorganizuje plener malarski, którego wymiernym efektem będą obrazy składające się na cykl „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”. Dzięki temu mieszkańcy Gminy poznają zasłużone postacie: społeczników i filantropów, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju gminy. Opracowane zostaną ich biogramy, a poplenerowe obrazy ukażą się w specjalnie zaprojektowanej kolorowej wkładce dołączonej do „Naszej Gminy”. Należy podkreślić, iż obrazy zostaną zlicytowane podczas aukcji charytatywnej „O radość dziecka”.
Uczestnicy projektu zaprezentują również własną twórczość podczas wieczoru poetyckiego „Barwne życie słynnych poetek”. Utwory te zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Udział w konkursie poetyckim będzie skutkował opublikowaniem wierszy ma blogu bibliotecznym.
Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann – dyrektor biblioteki, której pomagać będą w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.
Kolejnym sukcesem biblioteki w Bolszewie było wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historyczne wędrówki z biblioteką”. Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy historycznej, promocji działań bibliotek na rzecz ocalenia od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii oraz pamięci o wybitnych jej postaciach. Konkurs był inicjatywą realizowaną w ramach II Salonu Bibliotek, który zorganizowano podczas XXI Targów Książki Historycznej, w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2012 r. w Warszawie, na Zamku Królewskim.
Od stycznia do listopada 2012 r. przy współpracy z partnerami biblioteka zorganizowała imprezy, w których uczestniczyło 2 tys. osób. Wystawy okolicznościowe i pokonkursowe oraz wernisaże zwiedziło 28300 osób. Zapraszając na imprezy przygotowaliśmy 16 wzorów zaproszeń i jedną ulotkę promocyjną przygotowaną w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. O wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę informowały 4 specjalnie przygotowane plakaty. Odbyło się 15 form pracy: spotkania autorskie, prelekcje, promocje, kiermasze książek, wystawy okolicznościowe i pokonkursowe, wernisaże, konferencje, inscenizacje, warsztaty twórcze, warsztaty edukacyjne połączone z wycieczką, lekcje biblioteczne, pokazy multimedialne, konkursy, głośne czytanie i plenery.

Oprac. J.B.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 16. Czas ładowania: 0.01369